Những công trình trọng điểm thay đổi diện mạo TP Hồ Chí Minh sau 46 năm ngày giải phóng

(Dân sinh) - Chiến thắng 30/4/1975 mang lại sự thống nhất, vẹn toàn đất nước. Sau 46 năm thành phố (TP) mang tên Bác đã và đang không ngừng thay đổi với những công trình chỉnh trang đô thị, công trình giao thông trọng điểm… tạo động lực cho vùng kinh tế trọng điểm phát triển xứng danh là đầu tàu kinh tế cả nước.

01/05/2021 15:52

Những công trình trọng điểm thay đổi diện mạo TP Hồ Chí Minh sau 46 năm ngày giải phóng