Đề xuất mới về chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập của đối tượng ưu đãi

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

31/10/2020 07:22

Đề xuất mới về chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập của đối tượng ưu đãi