Bộ trưởng Công Thương: Bất cứ hoàn cảnh nào vẫn phải bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu

(Dân sinh) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã họp trực tuyến với 63 tỉnh thành, với yêu cầu cấp bách: Bất cứ hoàn cảnh nào vẫn phải bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu; ưu tiên chống dịch, thực hiện mục tiêu kép - phòng chống dịch bệnh song song với phát triển kinh tế, theo tinh thần của Chính phủ.

14/05/2021 06:11

Bộ trưởng Công Thương: Bất cứ hoàn cảnh nào vẫn phải bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu