Gia đình cần mạnh dạn tố cáo các hành vi xâm hại trẻ em

(Dân sinh) - Ngày 23/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chiến dịch “Con an toàn - Cha mẹ ở ngay đây”, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) tổ chức tọa đàm với chủ đề "Xâm hại tình dục trẻ em: Đương đầu hay thoả hiệp?”.

23/04/2021 17:43

Gia đình cần mạnh dạn tố cáo các hành vi xâm hại trẻ em