Đối tượng bắt buộc tham gia đóng BHTN được quy định thế nào?

14:29 - 10/12/2019

(Dân sinh) - Ông Nguyễn Văn Sáu ở thành phố Đà Nẵng hỏi: Sau thời gian thử việc, tôi có giao kết hợp đồng lao động theo công việc nhất định có thời hạn 2 tháng với Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Ngũ Hành Sơn. Trong phần chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước, tôi được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn lao động nhưng không được tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tôi hỏi người phụ trách công ty thì được thông tin, tôi không phải đối tượng bắt buộc tham gia BHTN. Xin hỏi, đối tượng bắt buộc tham gia đóng BHTN được quy định thế nào?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm, đối tượng bắt buộc tham gia BHTN gồm:

- Người lao động phải tham gia BHTN khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHTN.

- Người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình không phải tham gia BHTN.

- Người sử dụng lao động tham gia BHTN bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm.

Như vậy, căn cứ quy định trên, ông không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHTN (do hợp đồng lao động ông đã giao kết với Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Ngũ Hành Sơn có thời hạn 2 tháng). Tuy nhiên, ông sẽ thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc vì theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014, người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH gồm người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›