THỨ NĂM, NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2023 10:21

Đối tượng người lao động chưa chấm dứt hợp đồng được nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh đã ký Công văn 3535/LĐTBXH-VL trả lời Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Theo đó, lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, hưởng chế độ thai sản...có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hỗ trợ gói 30.000 tỷ đồng.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 3138/BHXH-CSXH gửi tới Bộ LĐTB&XH đề nghị làm rõ đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Đó là người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động; người lao động nghỉ việc không hưởng lương; người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái quy định pháp luật.

Trong công văn 3535/LĐTBXH-VL nêu rõ, theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm, người lao động được xác định là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi thực hiện giao kết một trong các loại hợp đồng sau: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian này.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh cũng cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì đối tượng được hỗ trợ là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội).

Mặt khác, nội dung này đã được nêu trong Báo cáo thẩm định số 139/BCTĐ-BTP ngày 28/9/2021 của Bộ Tư pháp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và đã được Bộ LĐTB&XH giải trình tại Báo cáo số 138/BC-LĐTBXH ngày 30/9/2021 kèm theo Tờ trình số 84/TTr-LĐTBXH ngày 30/9/2021 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

“Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động. Tại thời điểm ngày 30/9/2021 người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội nên vẫn được coi là đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, hưởng chế độ thai sản,... trong thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/9/2021 cũng như trước ngày 1/1/2020”- công văn 3535 của Bộ LĐTB&XH nêu rõ.

NGỌC BÍCH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh