THỨ NĂM, NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2022 08:27

Đôn đốc các địa phương tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em

Ngày 9/8/2022, Bộ LĐ-TB&XH có công văn số 3037/LĐTBXH-TE gửi UBND các tỉnh, thành phố trung ương về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022.

Công văn của Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ, tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Để bảo đảm mọi trẻ em được vui Tết Trung thu năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp một số nội dung sau: Bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tổ chức Tết Trung thu cho mọi trẻ em.

Tổ chức Tết Trung thu cho mọi trẻ em.

UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các sở, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức vui đón Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm; tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương. Chú trọng bảo vệ sức khỏe trẻ em nhất là vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm; bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi những sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em. Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ em, địa chỉ số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 024.37478903, email: [email protected]) trước ngày 23 tháng 9 năm 2022.

Cùng ngày, Bộ LĐ-TB&XH có công văn số 3038/LĐTBXH-TE gửi Bộ TT&TT về việc truyền thông trong dịp Tết Trung thu năm 2022.

Công văn nêu rõ, tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Để nâng cao trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của các cấp, các ngành, các tổ chức, gia đình, cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật, đặc biệt trong dịp Tết Trung thu, Tết cho trẻ em theo truyền thống Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông: Tăng cường đưa tin, bài, phóng sự về hoạt động thăm, tặng quà, tình hình tổ chức vui đón Tết Trung thu cho trẻ em trên mọi miền của đất nước, đặc biệt chăm lo cho trẻ em vùng kinh tế - xã hội khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Quan tâm sản xuất, phát sóng các chương trình, chuyên mục nghệ thuật, sân chơi, chuyên mục dành cho trẻ em trong dịp Tết trung thu, góp phần giáo dục trẻ em gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc.

VÂN KHÁNH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh