THỨ HAI, NGÀY 04 THÁNG 07 NĂM 2022 10:42

Đồng bằng sông Hồng dẫn đầu các vùng kinh tế về số doanh nghiệp mới, với gần 35 nghìn doanh nghiệp

(Dân sinh) - 10 tháng, các vùng kinh tế doanh nghiệp mới đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó, vùng đồng bằng sông Hồng dẫn đầu với 34,7 nghìn doanh nghiệp mới tăng 6,5% (vốn đăng ký đạt 426,2 nghìn tỷ đồng, tăng 30,9%).

Tiếp đến là vùng Trung du và miền núi phía Bắc 4,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,1% (vốn đăng ký đạt 52,4 nghìn tỷ đồng, tăng 36,7%); Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung 16 nghìn doanh nghiệp, tăng 4% (vốn đăng ký đạt 150,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9%); Tây Nguyên 2,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 11,4% (vốn đăng ký đạt 39,5 nghìn tỷ đồng, tăng 116,3%);

Kế đến là Đông Nam bộ 48,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,6% (vốn đăng ký đạt 675,3 nghìn tỷ đồng, tăng 32,9%); đồng bằng sông Cửu Long 7,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 1% (vốn đăng ký đạt 90,2 nghìn tỷ đồng, giảm 0,6%).

Theo khu vực kinh tế, trong 10 tháng năm nay có 1,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,5% tổng số doanh nghiệp thành lập mới; có 30,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 26,8%; có 82 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,7%.

Trong đó, đa số các lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước: Có 14,45 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,6% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 6,8%; 14,41 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,6%), tăng 2%; 9,6 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 8,4%), tăng 15,1%;

Cùng với đó, có gần 6,8 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,9%), tăng 5,9%; 6,6 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 5,8%), tăng 15,4%...

Có 4 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 37,4 nghìn doanh nghiệp (chiếm 32,7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), giảm 1,8%; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 5,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 4,8%), giảm 3,8%;

Lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 1,2 nghìn doanh nghiệp (chiếm 1,1%), giảm 21,2%; nghệ thuật vui chơi và giải trí có 1,1 nghìn doanh nghiệp (chiếm 1%), giảm 0,3%.

NGUYỄN THANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh