Theo Luật Bảo hiểm xã hội, từ năm 2022, để nhận được lương hưu tối đa 75%, lao động nam cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 35 năm và lao động nữ cần đóng đủ 30 năm.

Chán ăn (1)
Chán ăn (2)
Chán ăn

Tác giả: Đồ hoạ TRẦN HUYỀN