THỨ TƯ, NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2022 12:14

Đồng bộ hết dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT với dữ liệu dân cư

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch 2207/KH-BHXH về triển khai cập nhật bổ sung số định danh cá nhân/CCCD của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu do BHXH quản lý và cài đặt, phê duyệt sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số.

Kế hoạch nêu rõ, căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); theo đó, để thực hiện mục tiêu: “Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào CSDL quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an, trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như BHYT", BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai cập nhật bổ sung số Định danh cá nhân (ĐDCN)/Căn cước công dân (CCCD) của người tham gia BHXH, BHYT trong CSDL BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID- BHXH.

Người tham gia BHYT được hưởng nhiều tiện ích khi sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh

Người tham gia BHYT được hưởng nhiều tiện ích khi sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh

Cụ thể, tất cả người tham gia BHXH, BHYT được cấp mã số BHXH trong Cơ sở dữ liệu do BHXH Việt Nam quản lý được cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân và CCCD đồng bộ với dữ liệu dân cư.

Đồng thời, kết hợp việc cập nhật, bổ sung, xác thực cơ sở dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT với cơ sở dữ liệu về dân cư và việc đăng ký, cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số.

BHXH Việt Nam đặt mục tiêu đến hết năm nay đạt từ 90 - 100% người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật đồng bộ với dữ liệu dân cư; phấn đấu đạt 35 triệu người được phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID.

THANH MẠNH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh