THỨ SÁU, NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2022 12:58

Đồng Nai bổ sung thêm 600.000 lao động được nhận hỗ trợ

Mức hỗ trợ cụ thể đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội là 1,5 triệu đồng/người; hộ nghèo, cận nghèo là 1,5 triệu đồng/hộ; người thuê trọ (gồm tiền thuê trọ, điện, nước) là 300.000 đồng/người (hỗ trợ 1 lần); người thuê phòng trọ phải thực hiện giãn cách xã hội và người lang thang cơ nhỡ trong các khu cách ly tập trung tạm thời được tiền ăn, mua vât dụng mức 120.000 đồng/người/ngày; người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tạm thời được hỗ trợ 270.000 đồng/người/ngày (thời gian tính từ khu cách ly được thành lập).

Ngày 14/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký quyết định số 4346/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng năm 2021 (bao gồm cá nhân người thân có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và thương binh đang hưởng chế độ mất sức hàng tháng); đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2021; hộ nghèo, hộ cận nghèo đang có tên trong danh sách được cấp có thẩm quyền quyết định theo chuẩn nghèo của tỉnh; người dân đang thuê phòng trọ thời gian từ 1/5 đến 31/12/2021 (không bao gồm người thuê nghỉ, khách sạn, nhà nguyên căn, người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước); người thuê trọ phải thực hiện giãn cách xã hội trong khu cách ly tạm thời, người lang thang cơ nhỡ; người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tạm thời cho các đối tượng.

Đồng Nai hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội 1,5 triệu đồng/người; hộ nghèo, cận nghèo 1,5 triệu đồng/hộ; người thuê trọ; người thuê trọ là 300.000 đồng/người...

Đồng Nai hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội 1,5 triệu đồng/người; hộ nghèo, cận nghèo 1,5 triệu đồng/hộ; người thuê trọ; người thuê trọ là 300.000 đồng/người...

Mức hỗ trợ cụ thể đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội là 1,5 triệu đồng/người; hộ nghèo, cận nghèo là 1,5 triệu đồng/hộ; người thuê trọ (gồm tiền thuê trọ, điện, nước) là 300.000 đồng/người (hỗ trợ 1 lần); người thuê phòng trọ phải thực hiện giãn cách xã hội và người lang thang cơ nhỡ trong các khu cách ly tập trung tạm thời được tiền ăn, mua vât dụng mức 120.000 đồng/người/ngày; người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tạm thời được hỗ trợ 270.000 đồng/người/ngày (thời gian tính từ khu cách ly được thành lập).

Các chính sách trên không thực hiện trùng với chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn của tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện chi trả cho các đối tượng. Đồng thời, các địa phương có trách nhiệm định kỳ báo cáo kết quả và những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện chi trả các đối tượng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện hỗ trợ tại các huyện, thành phố theo quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách để đảm bảo thực hiện các chế độ hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo Sở LĐ-TB&XH, toàn tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 600 ngàn lao động được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Tuy nhiên, chủ trương của lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung thêm 600 ngàn người nữa để có tổng số 1,2 triệu người được hưởng chính sách hỗ trợ mới, kể cả những trường hợp ở trong “vùng xanh” và những công nhân đã đi làm nhưng chưa được hưởng hỗ trợ... nhằm hỗ trợ NLĐ khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh