THỨ BẨY, NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2023 02:51

Đồng Tháp đào tạo nghề cho hơn 1.600 lao động nông nghiệp

(Dân sinh) - Trong năm 2023, tỉnh Đồng Tháp sẽ đào tạo nghề cho 1.640 lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo chiếm 44,5%.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 với mục tiêu hỗ trợ đào tạo hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp để họ trở thành lực lượng chính trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng lực lượng lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề cao. 

Theo đó, trong năm 2023, Đồng Tháp phấn đấu đào tạo nghề nông nghiệp cho 1.640 lao động, nâng  tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,4% (trong đó, lao động qua đào tạo nghề chiếm 54,2%, lao động nông nghiệp qua đào tạo chiếm 44,5%). 

Năm 2023, Đồng Tháp phấn đấu đào tạo nghề nông nghiệp cho 1.640 lao động.

Năm 2023, Đồng Tháp phấn đấu đào tạo nghề nông nghiệp cho 1.640 lao động.

Theo chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh Đồng Tháp, xác định rõ mục tiêu của công tác đào tạo nghề nông nghiệp là: Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp, góp phần phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm, nông nghiệp hữu cơ, nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động ở nông thôn, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đào tạo đảm bảo chất lượng và hiệu quả, sau khi học xong ít nhất có 80% lao động có việc làm ổn định và tăng thu nhập. 

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025 đào tạo nghề cho khoảng 9.107 lao động nông thôn (bình quân đào tạo khoảng 1.821 lao động/năm); góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 79%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề là 57% và tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội đến năm 2025 đạt 40%. 

Trong giai đoạn 2021 - 2025, ưu tiên và khuyến khích dạy nghề đối với các đối tượng là thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán, trang trại đang thực hiện chương trình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp; lao động trong các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; nông dân đang tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất về giảm nghèo bền vững.

Trong năm 2023, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phấn đấu đưa từ 1.500 lao động trở lên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc, ra ngoài làm việc bất hợp pháp tại nước sở tại.

XT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh