THỨ SÁU, NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2022 12:51

Đồng Tháp đào tạo nghề cho hơn 9.000 lao động nông thôn

(Dân sinh) - Giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh đồng Tháp đặt chỉ tiêu đào tạo nghề cho 9.107 lao động nông thôn (bình quân đào tạo khoảng 1.821 lao động/năm).

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với chỉ tiêu đào tạo nghề cho khoảng 9.107 lao động nông thôn (bình quân đào tạo khoảng 1.821 lao động/năm).

Với chỉ tiêu này sẽ góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 79%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề là 57% và tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội đến năm 2025 đạt 40%.

Theo đó, mục tiêu Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; đồng thời đảm bảo chất lượng và hiệu quả, sau khi học xong ít nhất có 80% lao động có việc làm ổn định và tăng thu nhập.

Đồng Tháp: Đào tạo nghề cho hơn 9.000 lao động nông thôn - Ảnh 1.

Giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Đồng Tháp có 5.746/5.873 lao động tham gia học nghề.

Tổng nhu cầu kinh phí khoảng hơn 9 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương thực hiện (từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới hàng năm).

Để đạt chỉ tiêu đặt ra, UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Lso động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc xây dựng định mức chi phí đào tạo nghề nông nghiệp mới; hướng dẫ thực hiện, vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp đối với đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Đồng Tháp có 5.746/5.873 lao động tham gia học nghề được cấp chứng chỉ (đạt 97,84%); tỷ lệ lao động có việc làm hoặc tự tạo việc làm sau tham gia học nghề là 5.688 lao động (đạt tỷ lệ 96,85%), đạt và vượt so với kế hoạch.


Bên cạnh đó, các ngành tỉnh tổ chức 12 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 437 giáo viên giảng dạy nghề nông nghiệp và cán bộ làm công tác quản lý dạy nghề tại địa phương. Nhờ vậy, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý tại địa phương được cập nhật, bổ sung kịp thời kiến thức về kinh tế nông nghiệp và kỹ năng dạy nghề theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

XUÂN TRƯỜNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh