Đồng Tháp: Đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng để phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

06:52 - 09/09/2020
Đồng Tháp: Đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng để phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.

(Dân sinh) -UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tổng kinh phí thực hiện cho hoạt động hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh năm 2021 là 1.633.375.000 đồng.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo đó, hiện nay tỉnh Đồng Tháp đang tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, bình đẳng. Mục tiêu phát triển phấn đấu đến năm 2021, tỉnh có thêm 570 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh khoảng 4.500 doanh nghiệp hoạt động.

Căn cứ tiềm năng, thế mạnh và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn có liên quan, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.

Cụ thể, số khóa đào tạo dự kiến là 25, tổng số khoảng hơn 1.400 lượt học viên tham gia. Trong đó, bao gồm các khoá đào tạo về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và đào tạo nghề cho khoảng 21.500 người lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng Tháp: Đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng để phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh 1.

Tỉnh Đồng Tháp tăng cường phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Nội dung hỗ trợ bao gồm: Đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại đơn vị; đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; đào tạo nghề cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cung cấp kiến thức nhằm phát triển nguồn lao động có trình độ chuyên môn, thành thạo kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị sử dụng lao động.

Tổng kinh phí thực hiện cho hoạt động hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Đồng Tháp năm 2021 là 1.633.375.000 đồng.

Để thực hiện kế hoạch này đạt kết quả tốt, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai chương trình đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và chương trình hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến lao động đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kết nối cung - cầu lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

XT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›