THỨ HAI, NGÀY 04 THÁNG 07 NĂM 2022 01:23

Đồng Tháp giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động

(Dân sinh) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp thông tin, tính đến hết tháng 1/2022, các đơn vị đã kết nối giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động. Dự kiến trong tháng 2 và tháng 3/2022 sẽ tiếp tục giải quyết việc làm cho trên 30.000 lao động.

Theo số liệu thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp, trong đợt dịch vừa qua, có gần 75.000 lao động từ các tỉnh/thành phố trở về Đồng Tháp. 

Trong năm 2021, các ngành và địa phương đã phối hợp, giải quyết việc làm cho trên 43.000 lao động, trong đó có khoảng 13.000 lao động ngoài tỉnh trở về địa phương; trên 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt kế hoạch đề ra. 

Tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ kịp thời, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động.

Tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ kịp thời, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động.

Công tác giải quyết việc làm cho lao động cũng được tập trung thực hiện ngay từ đầu năm 2022. Tính đến hết tháng 1/2022, các đơn vị đã kết nối giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động (hiện tại số lao động có nhu cầu tìm việc làm gần 38.000 người). Dự kiến trong tháng 2 và tháng 3/2022 sẽ tiếp tục giải quyết việc làm cho trên 30.000 lao động. 

Về chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 183 lao động đăng ký tham gia, nâng tổng số lao động đang học ngoại ngữ - bồi dưỡng kiến thức trên 1.800 lao động.

Trong năm 2022, Sở LĐ-TB&XH đề ra kế hoạch giải quyết việc làm cho từ 32.000 lao động trở lên, trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 1.500 lao động trở lên.

XT

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh