THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2023 06:45

Đồng Tháp hỗ trợ lương cho lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể

(Dân sinh) - UBND tỉnh Đồng Tháp nêu rõ: Việc tuyển dụng lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc do tổ chức kinh tế tập thể tự xác định, đề xuất nhu cầu, phải tuân thủ pháp luật về lao động và đảm bảo có Hợp đồng lao động và độ tuổi lao động không quá 35 đối với nữ và 40 tuổi đối với nam.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có hướng dẫn đối với nội dung hỗ trợ lương cho lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND.

Theo đó, việc tuyển dụng lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc là do tổ chức kinh tế tập thể tự xác định, đề xuất nhu cầu, phải tuân thủ pháp luật về lao động và đảm bảo nguyên tắc: Có Hợp đồng lao động theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019; độ tuổi của lao động không quá 35 đối với nữ và 40 tuổi đối với nam.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách tổng hợp nhu cầu, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, gửi về Liên minh Hợp tác xã tỉnh để tổng hợp chung.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh phụ trách tổng hợp nhu cầu, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ lao động trẻ về làm việc tại các hợp tác xã phi nông nghiệp và là cơ quan đầu mối tổng hợp chung của các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi quản lý chung, gửi Sở Tài chính thẩm định kinh phí trình UBND tỉnh xem xét, bổ sung có mục tiêu cho địa phương thực hiện theo quy định.

Công văn của UBND tỉnh nêu rõ, việc giao cho cơ quan đầu mối thực hiện hỗ trợ lương cho lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019 và Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; về kinh phí thực hiện được Ngân sách cấp tỉnh bổ sung có mục tiêu cho địa phương thực hiện.

Trước đó,, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số: 16/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực; đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25/7/2022: Người lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể sẽ được hỗ trợ lương, với mức hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, tối đa 3 năm/người, tối đa 2 người/tổ chức kinh tế tập thể/năm. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh. 

Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể.

KIM ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh