THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2023 11:50

Đồng Tháp nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động và Xã hội, ông Nguyễn Văn Bời – Phó Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hiện toàn tỉnh Đồng Tháp có 51 Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau; trong đó, giai đoạn 2016-2020 thành lập được 40 CLB; năm 2022: 11 CLB.

Căn cứ Hướng dẫn 450/HD-HNCT ngày 12/10/2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam thực hiện Quyết định 1336/QĐ-TTg về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025; thực hiện Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-NCT ngày 9/3/2021 hướng dẫn Ban đại diện Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố để tham mưu UBND cấp mình triển khai thực hiện “Một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 296/KH-UBND của UBND tỉnh về việc nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.

Kế hoạch số 296/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu phát huy hiệu quả mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau nhằm duy trì và tiếp tục nhân rộng CLB; huy động sự tham gia của người cao tuổi, Hội Người cao tuổi, các cấp, các ngành và cộng đồng để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, Hội Người cao tuổi và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số.

Ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò.

Ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò.

Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp những tháng đầu năm 2022; được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, các Sở, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động thành lập CLB; tính đến tháng 11/2022, Đồng Tháp đã thành lập được 11/11 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (hoàn thành kế hoạch năm 2022).

Mỗi CLB vận động nguồn quỹ ban đầu ít nhất từ 20.000.000 đồng trở lên; ưu tiên cho thành viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập. Mỗi CLB có từ 50 - 70 thành viên, trong đó có 60 - 70% là phụ nữ, 30 - 40% là người trẻ tuổi, ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn. Các thành viên CLB thường xuyên được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi.

Đến năm 2025, Đồng Tháp phấn đấu xây dựng thêm 30 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, với trên 1.500 thành viên, trong đó có 900 thành viên là người cao tuổi. Đồng thời, tiếp tục duy trì, nâng chất lượng hoạt động và quản lý đối với các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập trước đó.

Ông Lê Hoàng Đức, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Lễ ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò.

Ông Lê Hoàng Đức, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Lễ ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò.

Để làm được những điều trên, thời gian qua và sắp tới, Đồng Tháp tiếp tục tuyên truyền rộng rãi Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hiệu quả hoạt động của mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng về già hóa và ứng phó với già hóa dân số.

Các cơ quan truyền thông trong tỉnh tuyên truyền (đưa tin, phóng sự, đối thoại…) để nâng cao nhận thức về tác động và hiệu quả của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trong chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Xây dựng mới CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, đồng thời với việc duy trì, kiện toàn, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã được thành lập trước đó, bảo đảm các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng.

Tặng quà từ quỹ Tấm lòng vàng cho các thành viên tại buổi sinh hoạt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ấp 3, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười.

Tặng quà từ quỹ Tấm lòng vàng cho các thành viên tại buổi sinh hoạt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ấp 3, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười.

Triển khai các hoạt động và quản lý của CLB như: tăng thu nhập; chăm sóc sức khỏe; tình nguyện viên chăm sóc tại nhà; tự giúp nhau, hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền, lợi ích; truyền thông; thể thao, văn hóa văn nghệ; vận động nguồn lực.

Tổ chức tham quan mô hình, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh về hoạt động và quản lý CLB để nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các CLB.

Tổ chức giám sát, đánh giá hoạt động của các CLB để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung, hỗ trợ kỹ thuật cho các CLB để bảo đảm chất lượng hoạt động…

THANH HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh