THỨ BẨY, NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2021 12:31

Đồng Tháp phấn đấu đến 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%

(Dân sinh) - Tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 3%, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cuối năm 2025 tăng 1,8 lần so với năm 2020.

Thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có có trên 43.000 hộ nghèo (chiếm gần 10%) và hơn 22.000 hộ cận nghèo (chiếm trên 5%). Đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,86%, tỷ lệ hộ cận nghèo 4,98%.

Dự kiến hộ nghèo theo chuẩn mới Nghị định 07 của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2022 - 2025 thì năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 6,06%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 6,48%.

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của còn dưới 3% - Ảnh 1.

Đồng Tháp phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%.

Giai đoạn 2020 - 2025 Đồng Tháp đặt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1%/năm theo chuẩn mới; đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 3%. Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cuối năm 2025 tăng 1,8 lần so với năm 2020.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, tỉnh tăng cường phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo; có cơ chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp bám sát nhu cầu thực tiễn của thị trường, bảo đảm hài hòa về cung cầu lao động.

XT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh