Đồng Tháp: Phấn đấu đưa ít nhất 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài

06:06 - 26/12/2020
Đồng Tháp: Phấn đấu đưa ít nhất 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Năm 2020, Đồng Tháp đã đưa 1.104 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 110,4% so với kế hoạch.

(Dân sinh) -Trong năm 2021, Đồng Tháp phấn đấu giải quyết việc làm cho 30.000 lao động; duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 3%; đưa ít nhất 1.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Năm 2020, tỉnh Đồng Tháp đã giải quyết việc làm cho 34.306 lao động đạt 114,4% kế hoạch, duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 3%; đưa 1.104 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 110,4% so với kế hoạch.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển mới đào tạo nghề ở cả các cấp trình độ cho 21.567/21.500 học viên, đạt 100,3% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 50%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm 1,45%, hiện còn 1,28%. Đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội đã được giải quyết cơ bản.

Năm 2021, ngành lao động - thương binh và xã hội tập trung phấn đấu thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao thu nhập, ưu tiên khu vực biên giới để có chính sách hỗ trợ phù hợp; đẩy mạnh chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua việc hỗ trợ về thông tin thị trường lao động.

Trong đó, phấn đấu giải quyết việc làm cho 30.000 lao động; duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 3%; đưa ít nhất 1.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; tuyển mới đào tạo nghề 21.500 chỉ tiêu; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,0%, còn khoảng 5,49% (theo chuẩn mới), hạn chế tái nghèo và nghèo mới phát sinh.

XT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›