THỨ HAI, NGÀY 04 THÁNG 07 NĂM 2022 12:46

Đồng Tháp sẽ xử lý các chủ đầu tư liên quan Công ty Việt Á

(Dân sinh) - UBND tỉnh Đồng Tháp giao thanh tra tỉnh theo dõi, kịp thời đề xuất UBND tỉnh xử lý đối với những gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp đã thông tin kết quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Theo kết quả thanh tra, tổng giá trị hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm của các đơn vị năm 2020 - 2021 là hơn 742 tỷ đồng. Trong đó, trang thiết bị y tế là gần 84 tỷ đồng; vật tư y tế gần 183 tỷ đồng; sinh phẩm xét nghiệm hơn 305 tỷ đồng; kit xét nghiệm gần 170 tỷ đồng. 

Riêng đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã mua sắm 10 gói thầu với giá trị hợp đồng hơn 233 tỷ đồng; giá trị thực tế mua sắm hơn 197 tỷ đồng; đã thanh toán hơn 156 tỷ đồng; chưa thanh toán hơn 40 tỷ đồng. 

Theo kết quả thanh, về hồ sơ, trình tự, thủ tục, giá cả cơ bản được các chủ đầu tư tuân thủ quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Tài chính. 

kit xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

kit xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện mua sắm vẫn còn một số hạn chế như: một vài chủ đầu tư ứng hàng trước khi ký hợp đồng; việc theo dõi nhập, xuất kho chưa hợp lý; một số hồ sơ dự thầu, trúng thầu thiếu tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng đối với các hàng hóa nhập khẩu; biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa chưa có chữ ký của cán bộ kỹ thuật; đăng tải kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt chậm hơn thời gian quy định.  

Ngoài ra, chưa có hồ sơ bảo hành chứng minh thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng và hồ sơ kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng; thiếu hồ sơ chứng minh xuất xứ, mã ký hiệu, nhãn mác, tính hợp lệ của sản phẩm, hàng hóa. 

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, qua kết luận thanh tra, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu các chủ đầu tư tiến hành khắc phục ngay những hạn chế. Đồng thời, tổ chức xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư thiếu sót trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm. 

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kịp thời để xuất UBND tỉnh xử lý đối với những gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

XUÂN TRƯỜNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh