THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2022 07:25

Đồng Tháp tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

(Dân sinh) - UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở LĐ-TB&XH cùng các đơn vị có liên quan đề xuất UBND tỉnh các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; tổ chức các lớp dạy kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ và trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH cùng các đơn vị có liên quan đề xuất UBND tỉnh các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em.

Trẻ em cần được trang bị những kỹ năng sử dụng mạng internet.

Trẻ em cần được trang bị những kỹ năng sử dụng mạng internet.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của trẻ em và cộng đồng về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trên môi trường mạng.

Thời gian qua cùng với nhiệm vụ phát triển KT-XH, UBND tỉnh Đồng Tháp đã quan tâm đầu tư nguồn lực, tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh