THỨ HAI, NGÀY 25 THÁNG 09 NĂM 2023 12:18

Đồng Tháp: Tăng cường phòng, chống sạt lở đất

(Dân sinh) - UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện, theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp cần thiết, bảo đảm kịp thời, hiệu quả để kiểm soát, giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở đất, sạt lở bờ sông gây ra.

Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác chủ động phòng, chống thiên tai và sạt lở bờ sông trong mùa mưa lũ; ứng phó với mưa lũ, dông lốc, sét, bão, áp thấp nhiệt đới, sạt lở bờ sông; triển khai thực hiện phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu. 

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ động theo dõi, tổ chức kiểm tra diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo tình hình sạt lở ở các địa phương theo quy định; đề xuất các giải pháp xử lý sạt lở.

Bên cạnh đó, phối hợp với địa phương xác định vành đai các khu vực sạt lở, làm cơ sở cho việc di dời dân đến nơi an toàn. 

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ sạt lở để di dời dân cư đến nơi an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các địa phương kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ sạt lở để di dời dân cư đến nơi an toàn.

Nghiên cứu, điều tra, đánh giá hành lang sạt lở sông, kênh, rạch nội đồng trên địa bàn tỉnh cũng được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện, nhằm đề xuất phương án quản lý chặt chẽ, có biện pháp xử lý những vi phạm hành lang an toàn bảo vệ bờ sông, kênh rạch nội đồng. 

UBND yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan,…để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ sạt lở; xây dựng phương án chủ động phòng, chống sạt lở, di dời dân cư. 

Đặc biệt, UBND tỉnh giao Công an tỉnh Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trên sông trái phép theo đúng quy định của pháp luật. 

XT

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh