Đồng Tháp: Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

20:19 - 11/05/2021

(Dân sinh) - UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ưu tiên hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lao động thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Công văn chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trong đó, phải tạo điều kiện thuận lợi phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục; đổi mới công tác tuyển sinh, kết hợp đào tạo trực tiếp với trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, ưu tiên hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lao động thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách.

Cùng với đó UBND tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giảng viên tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng; điều chỉnh các chương trình, giáo trình đào tạo không đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động; tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

Đồng Tháp: Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động bị ảnh hưởng của Covid-19 - Ảnh 1.

Đồng Tháp chú trọng ưu tiên hỗ trợ người học nghề thuộc các đối tượng là lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lao động bị thiên tai, hộ nghèo.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND theo đúng lộ trình; nâng cao chất lượng công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh vào học giáo dục nghề nghiệp; bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án về phân luồng, hướng nghiệp và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

UBND các huyện, thành phố rà soát nhu cầu học nghề, nhu cầu sử dụng lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn để có định hướng ngành, nghề hỗ trợ đào tạo cho phù hợp; chú trọng người học nghề thuộc các đối tượng là lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lao động bị thiên tai, hộ nghèo.

XUÂN TRƯỜNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›