CHỦ NHẬT, NGÀY 29 THÁNG 05 NĂM 2022 12:01

Đồng Tháp vận động trên 210 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

(Dân sinh) -Trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cùng với các tổ chức thành viên xây dựng, sửa chữa hơn 2.000 căn nhà tình thương; tặng trên 150.000 phần quà, nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; tặng trên 12.000 suất học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo,…với tổng trị giá trên 210 tỷ đồng.

Thông tin từ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí trên 54 tỷ đồng, đã tiến hành chi cho các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh 34,2 tỷ đồng; tiếp nhận bằng hiện vật trang thiết bị, vật tư y tế trên 27 tỷ đồng, hiện đã phân phối và điều tiết đều khắp ở các huyện, thành phố và các khu cách ly, điều trị bệnh. 

Cùng với các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cùng với các tổ chức thành viên vận động xây dựng, sửa chữa 152 cây cầu bê tông, xây mới và sửa chữa trên 70 km đường giao thông nông thôn, 55 km đường “Thắp sáng đường quê”; xây dựng, sửa chữa hơn 2.000 căn nhà tình thương; tặng trên 150.000 phần quà, nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; tặng trên 12.000 suất học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo,…với tổng trị giá trên 210 tỷ đồng. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận quà hỗ trợ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận quà hỗ trợ.

Trong năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ thực hiện có hiệu quả các nội dung trong chương trình phối hợp đã đề ra, trong đó cần xác định rõ những nội dung trọng tâm, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các chương trình, nghị quyết, đề án trọng tâm của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. 

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tham gia phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới, trong đó quan tâm phát huy vai trò của các Tổ Nhân dân tự quản tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của hệ thống mặt trận.

XT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh