THỨ HAI, NGÀY 29 THÁNG 05 NĂM 2023 09:14

Dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc có tổng mức đầu tư 33 triệu USD

Dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc được triển khai từ năm 2022-2026 với tổng mức đầu tư 33 triệu USD và được chia làm 4 hợp phần.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: VNMAC

Ảnh minh hoạ. Nguồn: VNMAC

Chiều 17/11, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với nhóm chuyên gia Hàn Quốc về dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP).

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án KVPVP được triển khai từ năm 2022-2026 với tổng mức đầu tư 33 triệu USD, trong đó viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) là 25 triệu USD và vốn đối ứng của Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) là 8 triệu USD.

Dự án được thiết kế gồm 4 hợp phần, gồm: Rà phá bom mìn, quản lý thông tin dữ liệu bom mìn và nâng cao năng lực; Hỗ trợ nạn nhân; Giáo dục nguy cơ bom mìn; Hỗ trợ sinh kế gắn với phát triển bền vững và chống biến đối khí hậu tại 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Bình Định. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, các hoạt động dự án sẽ tập trung triển khai tại huyện miền núi A Lưới.

Dự án KVPVP đã được Chính phủ Hàn Quốc phê duyệt và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao UBND huyện A Lưới là cơ quan đầu mối phối hợp với VNMAC cùng các đơn vị liên quan trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án, đồng thời là chủ dự án hợp phần triển khai trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, nhóm chuyên gia Hàn Quốc đã trao đổi các vấn đề liên quan đến các loại thiên tai và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; kế hoạch sử dụng đất đối với những vùng sẽ được rà phá bom mìn; thứ tự ưu tiên phát triển vùng; các sản phẩm nông nghiệp khả thi cho việc xây dựng chuỗi giá trị; các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn.  

Sau khi đánh giá các phương án thủ tục phê duyệt dự án, tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất chọn phương án phê duyệt dự án theo mô hình 4 tiểu dự án riêng biệt, bao gồm: 1 tiểu dự án về hợp phần rà phá bom mìn, quản lý thông tin dữ liệu bom mìn và nâng cao năng lực do VNMAC làm chủ dự án; 3 tiểu dự án do 3 địa phương làm chủ dự án để thực hiện các hợp phần hỗ trợ và phát triển. 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao giao UBND huyện A Lưới là đơn vị chủ trì, tiếp tục phối hợp với các cơ  quan liên quan tổng hợp thông tin về diện tích cụ thể cần khảo sát kỹ thuật, rà phá bom mìn tại địa bàn huyện A Lưới; bổ sung hạng mục giáo dục nguy cơ bom mìn và bổ sung dự toán cho các hạng mục thuộc hợp phần phát triển.   

CT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh