Viếng khu nghĩa trang không bia mộ trong Chiến khu D

Chiến khu D thuộc khu vực xã Mã Đà – huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai. Đây là một trong hai căn cứ quan trọng nhất của miền Đông Nam bộ, trải dài từ triền rừng miền Trung và biên giới Campuchia xuống giáp Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương...

20/01/2018 14:00

Viếng khu nghĩa trang không bia mộ trong Chiến khu D