Việt Nam ra mắt top 10 đặc sản quà tặng nổi tiếng 2017

Trong năm 2017, sau một thời gian đề cử, bình chọn, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VietKings vừa chính thức công bố Top 10 đặc sản quà tặng nổi tiếng Việt Nam (Năm 2017). Đây là những đặc sản nổi tiếng, rất thích hợp để làm quà tặng cho người thân sau mỗi chuyến hành trình.

14/06/2017 19:01

Việt Nam ra mắt top 10 đặc sản quà tặng nổi tiếng 2017