Gần 3.500 tỷ đồng xây dựng cụm, tuyến dân, nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

13:26 - 16/03/2021

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 - 2020 đã có gần 3.500 tỷ đồng xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Gần 3.500 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cụm, tuyến dân và nhà ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 1.

Đồng Tháp xây dựng cụm tuyến dân cư.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bàng sông Cửu Long (Quyết định 173/2001/QĐ-TTg ngày 6/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001 - 2005 và Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018 - 2020), trong giai đoạn 2018 - 2020 đã thực hiện tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ cho 44.811 hộ dân với tổng số vốn đầu tư dự kiến là 3.457,19 tỷ đồng (trong đó: An Giang 7.066 hộ với số tiền 1.186,08 tỷ đồng; Đồng Tháp 6.120 hộ với số tiền 1.075,58 tỷ đồng; Hậu Giang 4.900 hộ với số tiền 284,79 tỷ đồng; Tiền Giang 16.027 hộ với số tiền 252,80 tỷ đồng; Vĩnh Long 10.236 hộ với số tiền 261,03 tỷ đồng; thành phố Cần Thơ 462 hộ với số tiền 53,33 tỷ đồng).

Chương trình đã hoàn thành xây dựng được 863 cụm, tuyến dân cư và 119 bờ bao khu dân cư có sẵn, đã đảm bảo cho khoảng 191.000 hộ, với gần 1 triệu người dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long được sống an toàn, ổn định và từng bước phát triển bền vững trong các cụm tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn với đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo đảm tránh được nguy cơ lũ lụt và sạt lở và tạo nên các khu dân cư khang trang, văn minh, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›