Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng

Gắn việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ

20:21 - 03/01/2016

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn của UBND tỉnh Lâm Đồng; có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.

Năm 2015, hoạt động trong điều kiện vẫn còn không ít khó khăn nhưng ngay từ đầu năm Đảng ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong toàn tỉnh gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều biện pháp đạt được kết quả đó.

Hiện nay đơn vị có 255 cán bộ, nhân viên, phần lớn có trình độ từ đại học trở lên, thường xuyên được kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng và giáo dục về tư tưởng chính trị, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Năm 2015, BHXH Lâm Đồng tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh với số người tham gia BHXH là 77.552 người, tham gia BHTN  là 64.000 người, tham gia BHYT là 893.237 người. Thu và quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền 1.520.693 tỷ đồng; chi các chếđộ BHXH,  BHYT, BHTN là 1.364.796 tỷ đồng.

Do làm tốt công tác chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nên năm qua đã đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là tham gia BHYT hộ gia đình; thu BHXH, BHYT, BHTN đạt và vượt kế hoạch được giao; giải quyết hưởng và chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho đối tượng kịp thời, an toàn, đúng quy định. Công tác tổ chức thực hiện tốt công tác giám định BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT cũng đạt kết quả tốt. Cùng với đó BHXH Lâm Đồng cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành, đặc biệt là tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ của Bưu điện và giao dịch hồ sơ điện tử trong tham gia BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT. Bên cạnh đó còn tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra nội bộ, phòng chống tham nhũng...

Với những biện pháp chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của lãnh đạo BHXH tỉnh, năm 2015 tỉnh có 77.961 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 1.357 người so với cuối năm 2014. Trong số lao động tham gia BHXH có 67.110 người tham gia BHTN, đạt 101,6% kế hoạch năm, tăng 16.465 người so với cuối năm 2014. Tham gia BHXH tự nguyện là  1.127 người, tăng 260 người so với cuối năm 2014. So với kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2015 thì lao động tham gia BHXH (bao gồm cả tham gia BHXH tự nguyện) đạt 101,98% (79.088/77.552). Số người tham gia BHYT đạt 87,98% (785.936/893.237), chiếm 61,59% dân số của tỉnh; lao động tham gia BHTN đạt 104,85% (67.110/64.000).Tổng số người đã được giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN là 38.253 người. Khám chữa bệnh BHYT cho 1.690.000 người và lượt người với tổng số tiền chi cả năm là 352 tỷ đồng. Năm 2015 thu BHXH, BHYT của tỉnh được 1.525 tỷ đồng, đạt 100,28% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Trong năm BHXH Lâm Đồng đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp có hiệu quả ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHXH của đơn vị sử dụng lao động trong giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản. Đã phối hợp với ngành Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh, bình quân mỗi tháng thực hiện chi trả 15.317 người với số tiền 48.672 triệu đồng; công tác chi trả được hai ngành phối hợp thực hiện kịp thời, an toàn đúng quy định.

Năm 2016 BHXH tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tập trung tổ chức triển khai chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

THU HÀ/Lao động và Xã hội

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›