Gia Lai: Chủ tịch tỉnh yêu cầu thu hồi gần 13 tỷ tiền sai phạm

05:26 - 21/11/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký quyết định số 510/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai các kiến nghị của kiểm toán nhà nước về kiểm toán chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Gia Lai.

Trụ Sở  UBND thị xã An Khê

Theo kết luận tại thông báo số 669/TB-KTNN ngày 28-9-2018 và các biên bản kiểm toán có liên quan, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán. Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch này nhằm làm căn cứ cho việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiến nghị, xử lý sai phạm qua kiểm toán nhằm nắm bắt thông tin, phát hiện, chấn chỉnh hoặc đưa ra các biện pháp thúc đẩy việc thực hiện kiến nghị, xử lý sai phạm của đối tượng được kiểm toán, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, các sở, ban ngành, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Chư Pah, Kông Chro, Phú Thiện, Đức Cơ, Krông Pa, Ayun Pa tổ chức thực hiện việc thu hồi, nộp ngân sách các khoản chi sai quy định với số tiền 12,99 tỷ đồng. Cụ thể, thu hồi số tiền hơn 244 triệu đồng do nghiệm thu, quyết toán sai khối lượng, đơn giá, sai khác tại UBND huyện Đức Cơ; giảm cấp phát, thanh toán ngân sách nhà nước năm sau với số tiền hơn 687 triệu đồng do nghiệm thu, quyết toán sai khối lượng, đơn giá, sai khác tại UBND huyện Phú Thiện, Chư Pah, UBND huyện Kông Chro, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh; xử lý tài chính khác hơn 6,6 tỷ đồng đối với các huyện, thị xã Phú Thiện, Krông Pa, Ayun Pa, Đức Cơ, Chư Pah, Kông Chro và Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh; giảm giá trị hợp đồng còn lại với số tiền hơn 5,45 tỷ đồng tại các đơn vị UBND huyện thị xã Phú Thiện, Auyn Pa, Đức Cơ, Kông Chro, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh.

Quyết định của Chủ Tịch tỉnh

Về dự án đầu tư đường nội thị thị xã An Khê, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Tiến Đông và Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án; yêu cầu gửi kết quả kiểm điểm về Sở Nội vụ và UBND tỉnh Gia Lai trước ngày 30-11-2018.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các đơn vị được kiểm toán và các sở, ngành đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu cơ quan, đơn vị, cá nhân nào không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng tiến độ thời gian thì bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính và các hình thức khác theo quy định. Thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thực hiện xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm hoặc để xảy ra sai phạm, xem xét mức độ sai phạm và kết quả khắc phục để xét thi đua khen thưởng hàng năm; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ chi ngân sách cho đến khi đơn vị báo cáo thực hiện việc thi hành Luật Ngân sách Nhà nước 2015.

LÊ NHUẬN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›