THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2023 02:54

Gia Lai miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Gia Lai vừa thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII được tổ chức sáng 28/12, HĐND tỉnh Gia Lai đã xem xét Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Kết quả, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua 2 Nghị quyết:

(1) Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Duy Du (đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu theo quy định).

(2) Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành (lý do: được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác khác), Kpă Thuyên (lý do: giải quyết chế độ nghỉ hưu theo nguyện vọng).

Ông Kpă Thuyên, một trong 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa bị miễn nhiệm

Ông Kpă Thuyên, một trong 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa bị miễn nhiệm

Trước đó, ngày 15/9/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành các quyết định: Quyết định số 1081/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 627-QĐ/UBKTTW ngày 19/8/2022 về thi hành kỷ luật đảng.

Quyết định số 1082/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Hồ Phước Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 628-QĐ/UBKTTW ngày 19/8/2022 về thi hành kỷ luật đảng.

Quyết định số 1083/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông KPă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 629-QĐ/UBKTTW ngày 19/8/2022 về thi hành kỷ luật đảng.

Quyết định số 1084/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 626-QĐ/UBKTTW ngày 19/8/2022 về thi hành kỷ luật đảng.

Minh Anh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh