THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2022 07:09

Giải ngân cho những lao động vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11 tại Đắk Lắk

Trong 2 ngày 28 - 29/4, Ngân hàng Chính sách-xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành giải ngân được gần 5 tỷ đồng cho những lao động đầu tiên vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, thông tin từ Giám đốc Nguyễn Tử Ân cho hay.

Theo Giám đốc Ngân hàng Chính sách-xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tử Ân, đến thời điểm hiện nay đơn vị đã rà roát nhu cầu và tiến hành các bước cơ bản thiết lập hồ sơ cho vay được khoảng 715 hồ sơ, với số tiền là 37 tỷ đồng, đơn vị sẽ phấn đấu giải ngân xong trước ngày 30/6 tới, số còn lại sẽ tiếp tục rà soát, tiếp nhận hồ sơ để thực hiện cho vay theo kế hoạch được giao.

Được biết, tỉnh Đắk Lắk được Trung ương phân bổ hơn 71 tỷ đồng để triển khai 3 trong số 5 chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP, trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP là 50 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP là 20 tỷ đồng và cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định 9/2022/QĐ-TTg là 1,1 tỷ đồng.

Theo đó: Ngân hàng Chính sách-xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân cho 83 lao động vay ưu đãi với số tiền 4,215 tỷ đồng theo chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP, giải ngân cho 3 hộ vay ưu đãi với số tiền 635 triệu đồng chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và giải ngân cho 10 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vay ưu đãi 100 triệu đồng để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến theo Quyết định 9/2022/QĐ-TTg.

Sau khi giải ngân, Ngân hàng Chính sách, xã hội tỉnh sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát và tư vấn, hướng dẫn để các đối tượng vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Võ Ngọc Hãn, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar ký hợp đồng cho vay vốn theo Nghị định 11 NQ/CP của Chính phủ

Ông Võ Ngọc Hãn, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar ký hợp đồng cho vay vốn theo Nghị định 11 NQ/CP của Chính phủ

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar ông Võ Ngọc Hãn cho biết, trong 2 ngày 28 và 29/4, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cư M’gar tỉnh Đắk Lắk, đã tiến hành giải ngân cho 17 khách hàng vay tổng số vốn 790 triệu đồng với 2 chương trình: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP (gồm 16 khách hàng, số tiền 780 triệu đồng, lãi suất 7,92%/năm, thời hạn 5 năm), và cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg (1 khách hàng, số tiền 10 triệu đồng, lãi suất 1,2%/năm, thời hạn 3 năm).

Được biết, đối với khách hàng vay theo Nghị định 61 là để phát triển chăn nuôi và chăm sóc cà phê. Sau khi giải ngân, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện huyện sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát để các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

LÊ NHUẬN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh