Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Trung tâm DVVL Đà Nẵng

16:15 - 15/07/2019

 

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009 và trải qua thời gian đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tiễn, nhằm tổ chức thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng, mất việc làm. Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách nhân văn, thông qua các chế độ trợ cấp tài chính (trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, bảo hiểm y tế) bảo đảm ổn định cuộc sống cho người lao động trong thời gian mất việc; hỗ trợ cho người lao động được học nghề; hỗ trợ tìm việc làm để người thất nghiệp sớm trở lại làm việc. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã từng bước phát huy trở thành công cụ hỗ trợ người lao động khi mất việc.

Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng liên tục qua các năm, năm 2010 có 1.948 đơn vị với 138.033 lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đến năm 2018 đã có 7.990 đơn vị với 227.026 lao động tham gia. Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Luật Việc làm, số đơn vị và số người tham gia BHTN tăng nhiều lần và tăng dần theo các năm góp phần tạo nguồn để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
Số người đăng ký, đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 112.093 người, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 98.947 người, chiếm 88,27% với tổng số tiền trợ cấp hằng tháng là 966 tỷ đồng. Tổng số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 220.330 lượt người, trong đó số người được giới thiệu việc làm là 18.765 lượt người, chiếm 16,74% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người được hỗ trợ học nghề là: 3.032 người, chiếm 3,06% số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổng số kinh phí hỗ trợ học nghề 9,4 tỷ đồng với những ngành nghề: Ẩm thực, thẩm mỹ, kỹ thuật pha chế, may công nghiệp, may dân dụng, nghiệp vụ buồng phòng, lái xe...

Cùng với việc cải cách thủ tục hành chính, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng tổ chức bố trí nhân sự các điểm giao dịch phù hợp với quy mô, gắn với quy trình nghiệp vụ, bảo đảm được tính đồng đều trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, nhằm hỗ trợ tích cực người lao động thất nghiệp trong việc lập thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Trung tâm đặc biệt chú trọng công tác tư vấn (tư vấn cho 100% số người đến lập hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp), giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhằm giúp người lao động nhanh chóng quay lại thị trường lao động. Nhờ thực hiện tốt công tác tư vấn ban đầu, số người rút lại hồ sơ ngày càng tăng lên, có 4.555 người/tổng số 112.093 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng chiếm tỷ lệ 4,06%, trong đó có 874 tiếp nhận việc làm mới, không đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng đã triển khai ứng dụng phần mềm bảo hiểm thất nghiệp mới, bảo đảm cho việc thao tác lập hồ sơ, xử lý hồ sơ, lập thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được thuận lợi gắn với công tác quản lý thống kê và cải cách thủ tục hành chính. Việc tổ chức theo mô hình một cửa và tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm đã giúp một bộ phận người lao động thất nghiệp quay lại thị trường lao động mà không đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp; những người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhanh chóng tìm kiếm được việc, chấm dưt hưởng và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Để có thông tin cho nhân viên thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cung cấp cho người lao động kịp thời, Trung tâm có cơ sở dữ liệu dùng chung về chính sách pháp luật lao động, chỗ việc làm trống. Đồng thời với cơ sở dữ liệu dùng chung, Trung tâm còn thường xuyên tổ chức tập huấn, tọa đàm, thảo luận những vấn đề người lao động thất nghiệp thường yêu cầu tư vấn để tư vấn cho người lao động phù hợp. Việc cập nhật thông tin dùng chung phục vụ cho công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, nhất là chỗ việc làm trống được cập nhật thường xuyên tạo điều kiện các bộ phận hiểu, biết tình hình nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn tìm kiếm lao động nhanh chóng chắp nối đáp ứng nhu cầu người sử dụng lao động, trong đó có lao động thất nghiệp.

TRUNG TÂM DVVL ĐÀ NẴNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›