THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2022 06:53

Giải thể, sáp nhập 43 phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

Ông Tạ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết, Kho bạc Nhà nước sẽ rà soát, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ, để cải cách thủ tục hành chính.

 

Sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định giải thể 43 phòng giao dịch của Kho bạc Nhà nước tỉnh, đơn vị này chỉ đạo, hướng dẫn các Kho bạc thực hiện.

 

Kho bạc Nhà nước sẽ sắp xếp lại các phòng giao dịch của Kho bạc Nhà nước tỉnh.

 

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước sẽ rà soát, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là về quy trình thu, chi ngân sách nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý,… Việc này nhằm tạo điều kiện cho việc sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu quả của hệ thống Kho bạc Nhà nước theo đúng định hướng đến năm 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc giải thể và sáp nhập 43 phòng giao dịch phù hợp với xu hướng cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả trong khu vực công của Việt Nam cũng như trên thế giới. Ngoài ra, việc triển khai một loạt các đề án, dự án cải cách của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong thời gian qua cũng hỗ trợ, tạo điều kiện cho hệ thống trong quá trình triển khai.

KHÁNH VÂN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh