THỨ TƯ, NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2021 06:03

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang: Thực hiện đầy đủ chính sách, nâng cao đời sống người có công

(Dân sinh) - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang Nguyễn Tiến Cơi trả lời phỏng vấn về kết quả thực hiện chính sách người có công (NCC) của tỉnh; biện pháp triển khai Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng năm 2020 với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung, có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang: Thực hiện đầy đủ chính sách, nâng cao đời sống người có công - Ảnh 1.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bắc Giang Nguyễn Tiến Cơi

 *Qua quá trình thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng, ông đánh giá tình hình đời sống NCC của tỉnh có chuyển biến như thế nào?

- Nhìn chung, phần lớn đời sống hộ chính sách, NCC của tỉnh đều ở mức trung bình khá so với cộng đồng dân cư nơi cư trú; đến nay không còn NCC thuộc diện hộ nghèo. Trong những năm qua cùng với sự phát triển KT - XH, công tác chăm lo đời sống NCC luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có hơn 160 nghìn NCC và 27,3 nghìn người là thân nhân NCC đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Với quan điểm "tất cả NCC đều được hưởng đầy đủ chính sách và đời sống NCC ngày được nâng cao", các chế độ, chính sách đối với NCC và thân nhân của họ đã được chi trả đầy đủ, kịp thời theo quy định. Phong trào "đền ơn đáp nghĩa" được ấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm và có sự phối hợp tốt của các cấp, ngành, đoàn thể xã hội. Bên cạnh đó, chính sách đối với NCC, thương binh, gia đình liệt sĩ còn được quan tâm thực hiện trong việc ưu tiên đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; điều dưỡng sức khỏe, cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng...

Sự quan tâm về mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của cả xã hội đã giúp các gia đình NCC đang hưởng trợ cấp hằng tháng có mức sống trung bình trở lên so với mức sống của dân cư nơi cư trú.

*Ngoài những chính sách chung của Nhà nước, tỉnh Bắc Giang có cách làm mới nào về ưu đãi NCC của tỉnh, thưa ông ?

- Cùng với hệ thống chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, văn bản chỉ đạo triển khai động bộ các chính sách chăm lo, tri ân đối với NCC và an sinh xã hội; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt chính sách ưu đãi NCC.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang: Thực hiện đầy đủ chính sách, nâng cao đời sống người có công - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, Bí thư Thành ủy TP Bắc Giang Vũ Trí Hải, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bắc Giang Nguyễn Tiến Cơi thăm hỏi, tặng quà người có công nhân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/2021.

Cùng với việc thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ, kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước cho NCC và gia đình; công tác xã hội hóa thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện, được các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia, hưởng ứng. Trong những năm qua, 100% hộ gia đình NCC không còn là hộ nghèo; 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng được chăm sóc, phụng dưỡng.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà NCC và thân nhân vào dịp Tết Nguyên đán, 27/7 hằng năm được các ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm thực hiện kịp thời.

Ngoài phần quà của Chủ tịch nước, mỗi năm tỉnh Bắc Giang đã dành hàng tỷ đồng để tặng quà NCC với các mức tăng dần. Từ trước năm 2017 mức 300 nghìn đồng/suất, năm 2018 tặng 500 nghìn đồng/suất. Đặc biệt năm 2021, tỉnh đã nâng lên mức 800 nghìn đồng/suất quà vào dịp Tết Nguyên đán và mức 700 vào dịp 27/7.

*Từ ngày 1/7/2021, Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2020 có hiệu lực. Xin ông cho biết những điểm mới của Pháp lệnh này?

Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 9/12/2020, có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Pháp lệnh được bổ sung chương mới về "Công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ"; bổ sung 10 điều mới và sửa đổi nội dung 41 điều trên cơ sở kế thừa các quy định đã thực hiện ổn định trong thực tiễn của Pháp lệnh trước đó và các nghị định hiện hành.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang: Thực hiện đầy đủ chính sách, nâng cao đời sống người có công - Ảnh 3.

Chăm sóc sức khỏe cho NCC tại Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Bắc Giang.

Pháp lệnh đã chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chí công nhận NCC theo đúng nguyên tắc bảo đảm chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng. Nêu rõ nội dung về đối tượng áp dụng, điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ ưu đãi NCC, thân nhân và người có liên quan với NCC.

Chế độ ưu đãi quy định rõ hơn, nhất là các chế độ ưu đãi khác bao gồm: Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; ưu tiên tuyển sinh, tạo việc làm; hỗ trợ trong giáo dục, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất; vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống thì hưởng chế độ trợ cấp tuất hằng tháng, bảo hiểm y tế.

*Ngành LĐ-TB&XH Bắc Giang có những biện pháp gì để tổ chức thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh mới từ ngày 1/7/2021, thưa ông ?

- Hiện nay, Bộ LĐ-TB&XH đang nghiên cứu trình Chính phủ ban hành 2 nghị định để hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng. Cùng với Bộ, Sở LĐTBXH cũng tích cực nghiên cứu để tham gia, đóng góp cho nghị định hướng dẫn trên cơ sở thực tiễn nhằm giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải. Khi có hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Sở sẽ tham mưu cho tỉnh để triển khai thực hiện nhằm đưa chính sách vào cuộc sống, để mọi người dân được biết và thực hiện.

Đồng thời, ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh chỉ đạo và thực hiện tốt hơn nữa một số nội dung:

Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, chế độ của Nhà nước về ưu đãi đối với NCC, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa về công tác ưu đãi NCC; coi đây vừa là đạo lý, vừa là bổn phận, trách nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với NCC và các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa". Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong việc rà soát, tổng hợp, tham mưu, xử lý các hồ sơ tồn đọng, vướng mắc về chế độ, chính sách đối với NCC vì thực tế vẫn còn những trường hợp chưa được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi, vẫn có những trường hợp NCC với cách mạng và thân nhân còn khó khăn trong cuộc sống.

Tiếp tục quan tâm bố trí và huy động nguồn lực duy tu, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, nhất là những nơi có điều kiện KT-XH khó khăn, sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Thực hiện tốt hơn nữa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", vừa là mục tiêu, động lực tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

- Xin cảm ơn ông !

Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết thủ tục công nhận 3.799 trường hợp được hưởng chính sách ưu đãi; cấp hơn 100 nghìn thẻ BHYT cho NCC, thân nhân của NCC và các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ. 3.018 hộ NCC được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. Ngành LĐTBXH phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt phong trào "xây dựng xã, phường giỏi về công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, NCC".

Kim Hiếu (Báo Bắc Giang)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh