Giảm tải bệnh viện: Nhiệm vụ cấp thiết

10:36 - 22/03/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh. Theo đó, giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện là một trong các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của ngành Y tế...

Tình trạng quá tải BV tuyến trên vẫn căng thẳng

Thực hiện Quyết định số 92/2013/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020, Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hai năm qua đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Đề án và đã đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Thời gian qua  nhiều bệnh viện đã được cải tạo, xây mới; tăng số giường bệnh ở bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến cuối; thành lập mạng lưới bệnh viện vệ tinh với 15 bệnh viện hạt nhân và 53 bệnh viện vệ tinh ở 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đánh giá kết quả bước đầu thực hiện mô hình bệnh viện vệ tinh và Đề án giảm tải bệnh viện cho thấy hiệu quả rõ rệt việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện tuyến dưới, từng bước giảm quá tải bệnh viện vệ tinh của 5 chuyên khoa.

Tình trạng nằm ghép vẫn chưa được cải thiện nhiều ở các bệnh viện tuyến trên.

Hiện nay tình trạng nằm ghép tại các bệnh viện đã cải thiện rõ rệt. Các bệnh viện vệ tinh đã làm chủ và thực hiện thường quy các kỹ thuật do bệnh viện hạt nhân chuyển giao, 37,5% số bệnh viện vệ tinh đã có xu hướng giảm tỷ lệ chuyển tuyến chuyên khoa tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật như: Bệnh viện đa khoa các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tiền Giang, Ung bướu Cần Thơ, Nhi Đồng, Đồng Nai...

Những giải pháp đó đã mang lại kết quả tích cực như tình trạng nằm ghép tại các bệnh viện đã cải thiện, thời gian chờ khám bệnh giảm. Người dân được khám, chữa bệnh với kỹ thuật cao tại nhiều bệnh viện vệ tinh, bệnh viện tuyến tỉnh; tỷ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến trên giảm.

Mặc dù có những kết quả khả quan, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Đề án vẫn còn những tồn tại, hạn chế, tình trạng quá tải ở không ít bệnh viện tuyến trên vẫn khá căng thẳng. Một trong những nguyên nhân quan trọng là còn những địa phương chưa tham gia Đề án bệnh viện vệ tinh và không ít bệnh viện đã tham gia Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2015 nhưng chưa được cấp đủ kinh phí, đầu tư trang thiết bị, bố trí đủ nhân lực để bảo đảm điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên.

Ưu tiên đầu tư cho các bệnh viện vệ tinh

Để các giải pháp giảm quá tải bệnh viện được thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững hơn ở các tuyến, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế, các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh, ưu tiên đầu tư cho các bệnh viện vệ tinh đảm bảo có đủ điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật.

Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện tuyến trên tăng cường chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn cho tuyến dưới, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, một tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các bệnh viện; công bố danh sách các bệnh viện đủ tiêu chuẩn làm bệnh viện hạt nhân để các bệnh viện vệ tinh lựa chọn đề xuất hỗ trợ chuyên môn; khẩn trương ban hành quy định để các chuyên gia, bác sỹ giỏi ở các bệnh viện hạt nhân có trách nhiệm tham gia khám, chữa bệnh ở các bệnh viện vệ tinh. Không phân biệt bệnh viện nhà nước hay bệnh viện tư nhân trong lựa chọn bệnh viện hạt nhân, bệnh viện vệ tinh.

Bệnh viện Nhi TƯ vẫn luôn trong tình trạng quá tải.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng mới bệnh viện ngoài công lập, hợp tác với các bệnh viện nhà nước.

Đồng thời thực hiện chế độ cơ sở y tế tuyến trên định kỳ cử chuyên gia, bác sỹ đến khám, chữa bệnh tại cơ sở tuyến dưới, nhất là các vùng khó khăn; chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế từ xa trong việc hội chẩn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, tư vấn, hội thảo, đào tạo giữa các bệnh viện; hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở trên cơ sở gắn với mô hình bác sỹ gia đình bảo đảm phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng vùng, miền.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư và các nguồn vốn ODA cho việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện thực hiện mục tiêu giảm giá tải. Bộ Tài chính bố trí đủ, kịp thời kinh phí để triển khai các giải pháp giảm quá tải bệnh viện theo quy định.

UBND  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn tham gia Đề án bệnh viện vệ tinh; ưu tiên bố trí ngân sách địa phương để các bệnh viện vệ tinh trên địa bàn đủ điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện hạt nhân; có chính sách ưu tiên thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng làm việc lâu dài tại các cơ sở khám, chữa bệnh của địa phương.

THÁI AN/Lao động và Xã hội

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›