CHỦ NHẬT, NGÀY 11 THÁNG 06 NĂM 2023 12:49

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng cho sinh viên giáo dục nghề nghiệp

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và trau dồi kiến thức khoa học, kỹ thuật trên ghế nhà trường.  

Đồng thời, giúp học sinh, sinh viên GDNN tiếp thu kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỹ nguyên số hóa; hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng.

Việc triển khai chương trình cũng giúp học sinh, sinh viên chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, từ đó, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh.

Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030, đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên GDNN được tuyên truyền và tích cực thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030 đạt 100% đoàn viên là học sinh, sinh viên GDNN kết nạp mới được học lý luận chính trị trên Cổng thông tin điện tử, học lý luận chính trị dành cho đoàn viên. 

Đến năm 2025, trên 80% và đến năm 2030 đạt 100% cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng. Các cơ sở GDNN xây dựng tài liệu và giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh, sinh viên.

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Thừa Thiên Huế sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả; giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp. 

Tỉnh cũng sẽ triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng tại các cơ sở GDNN. Xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng. Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên không gian mạng.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh