Danh sách các trường Đại học xét học bạ năm 2021

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều trường Đại học đã có thông báo tuyển sinh năm 2021 bằng phương thức xét học bạ. Thí sinh lưu ý theo dõi và đăng ký xét tuyển.

07/03/2021 04:12

Danh sách các trường Đại học xét học bạ năm 2021