Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề nhằm tăng cơ hội việc làm cho người lao động

(Dân sinh) - Sau 10 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đào tạo nghề cho 27.029 lao động. Sau học nghề, người lao động đã biết tiếp cận và vận dụng kiến thức vào sản xuất kinh doanh, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, tạo việc làm tại chỗ. Nhiều lao động có tay nghề đã được nhận vào làm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

23/03/2021 16:27

Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề nhằm tăng cơ hội việc làm cho người lao động