Tự chủ đại học, dạy nghề: Cần triển khai quyết liệt và đồng bộ hơn

(Dân sinh) - Đại biểu Lê Quân (đoàn Cà Mau), Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, thời gian qua, việc thực hiện tự chủ đại học và tự chủ các cơ sở dạy nghề đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, để có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển, vấn đề về tự chủ cần phải triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ hơn nữa.

26/07/2021 06:58

Tự chủ đại học, dạy nghề: Cần triển khai quyết liệt và đồng bộ hơn