Hà Nội tuyển gần 6.000 học sinh lớp 10 vào trường trung cấp, cao đẳng

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại các trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng năm học 2021-2022. Theo đó, Hà Nội tuyển gần 6.000 học sinh vào học lớp 10 chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường trung cấp, cao đẳng.

02/05/2021 05:48

Hà Nội tuyển gần 6.000 học sinh lớp 10 vào trường trung cấp, cao đẳng