Triển khai đào tạo lại nghề cho lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

(Dân sinh) - Triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn vì Covid-19, giúp họ duy trì việc làm. Mức hỗ trợ tối đa 9 triệu đồng.

07/07/2021 06:07

Triển khai đào tạo lại nghề cho lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19