Đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ quốc tế

(Dân sinh) - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, để xây dựng TP. HCM trở thành Trung tâm y khoa khu vực Đông Nam Á, TP cần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quốc tế, phát triển y tế cộng đồng, y tế thông minh và đề án phát triển công nghiệp dược trên địa bàn TP.

12/12/2020 08:52

Đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ quốc tế