Đào tạo nguồn nhân lực của ngành đường sắt Việt Nam

(Dân sinh) - Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng vừa chủ trì buổi làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành đường sắt Việt Nam.

17/04/2021 06:49

Đào tạo nguồn nhân lực của ngành đường sắt Việt Nam