Khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2020, cần lưu ý những gì?

Những thí sinh đăng ký xét tuyển đại học (ĐH) chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất trong đợt điều chỉnh và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức trực tuyến hoặc Phiếu điều chỉnh nguyện vọng.

20/09/2020 06:27

Khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2020, cần lưu ý những gì?