Trường Đại học Thái Bình: 60 năm chặng đường phát triển tự hào

Hành trình đến trường Đại học Thái Bình được bắt đầu bằng sự ra đời của Trường Tài chính Thái Bình vào năm 1960. Chặng đường 60 năm qua của trường Đại học Thái Bình ghi nhận những thành tích và dấu ấn lịch sử rất đỗi tự hào.

14/11/2020 18:35

Trường Đại học Thái Bình: 60 năm chặng đường phát triển tự hào