THỨ TƯ, NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2023 12:00

Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, Tày

Quyết định mới đây của Bộ VH-TT&DL về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo tồn nghề truyền thống và xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa vùng di dân tái định cư đối với đồng bào dân tộc Mông, Tày tại hai huyện Mù Cang Chải và Yên Bình, tỉnh Yên Bái sẽ góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của hai dân tộc Mông, Tày ở vùng cao Yên Bái.

Theo đó, Bộ VH-TT&DL sẽ phối hợp với Sở VH-TT&DL, UBND huyện Mù Cang Chải tổ chức lớp tập huấn  "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Qua đó, cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ văn hóa, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản trong hoạt động văn hóa, tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu, học hỏi để đáp ứng được các yêu cầu tuyên truyền nhiệm vụ chính trị. Qua đó, động viên khích lệ đồng bào tuyên truyền phổ biến pháp luật, phát huy vai trò chủ thể văn hóa trong bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa. 

Đồng thời, mở lớp tập huấn "Truyền dạy, bảo tồn nghề thủ công truyền thống làm Khèn của dân tộc Mông tại huyện Mù Cang Chải" với sự tham gia của 60 học viên là trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Mông đang sinh sống trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Qua đó, các chuyên gia, nhà quản lý và nghệ nhân truyền dạy sẽ hướng dẫn bà con các dân tộc Mông về bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số trong bối cảnh các nghề thủ công truyền thống đang bị mai, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân về các giá trị văn hóa của nghề thủ công truyền thống, động viên, khích lệ các nghệ nhân sáng tạo những sản phẩm thủ công phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhằm phát huy thế mạnh của địa phương, thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh tế, xã hội.  

Văn hóa của các dân tộc thiểu số cần được gìn giữ và phát triển

Văn hóa của các dân tộc thiểu số cần được gìn giữ và phát triển

Tại Yên Bình, Bộ VH-TT&DL phối hợp với Sở VH-TT&DL, UBND huyện tổ chức "Xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Tày vùng di dân tái định cư thủy điện tại huyện Yên Bình". Lựa chọn nghệ nhân, nhà chuyên môn về nghệ thuật trình diễn dân gian để truyền dạy cho học viên là dân tộc Tày thuộc các lứa tuổi khác nhau tham gia xây dựng mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa của dân tộc Tày vùng di dân tái định cư thủy điện nhằm bảo tồn các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng động dân tộc Tày tham gia giữ gìn các làn điệu dân ca, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian và một số sinh hoạt văn hóa dân gian khác đang có nguy cơ mai một, mất bản sắc. 

Đây cũng là sự quan tâm của các cấp, ngành và địa phương đối với đồng bào dân tộc Tày vùng di dân tái định cư thủy điện nhằm nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời nâng cao hơn nữa ý thức tự hào về  bảo tồn, duy trì văn hóa truyền thống, thúc đẩy giao lưu văn hóa của đồng bào dân tộc Tày trong cuộc sống ở nơi cư trú mới. Việc xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa mẫu này chính là để nhân rộng ra các địa phương khác cùng thực hiện, tạo thành các loại hình sản phẩm văn hóa độc đáo gắn với việc phát triển du lịch, tạo ra các nguồn thu bền vững cho đồng bào các dân tộc tại Yên Bái.

Trước đó, nhằm  bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, Bộ VH-TT&DL cũng phối hợp với Sở VH-TT&DL Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn với sự tham gia 55 học viên là cán bộ làm công tác văn hóa và học viên là những già làng, trưởng thôn, bản, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến từ các địa phương thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Lớp tập huấn sẽ được tổ chức trong quý IV, năm 2021. Thông qua lớp tập huấn, cán bộ văn hóa xã, già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới sẽ được tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý VH-TT&DL và gia đình ở cơ sở gồm 4 chuyên đề: Các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay; công tác triển khai các chính sách cụ thể về văn hóa dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới; tuyên truyền việc giữ gìn, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn, xây dựng cơ sở tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở y tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới;  Tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo giúp đồng bào nâng cao ý thức cảnh giác các thế lực thù địch, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc bảo vệ Tổ quốc; một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay; Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; xây dựng làng, bản văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

Nguyệt Hà

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh