Tag Hà Nội, 4 đối tượng được tuyển thẳng, lớp 10, học sinh dân tộc rất ít người, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế, học sinh khuyết tật

Tìm thấy 1 kết quả phù hợp