THỨ BA, NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2022 10:10

Hà Nội: Chủ tịch sẽ đối thoại với nhân dân về thủ tục hành chính đất đai

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ chủ trì đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai vào ngày 28/10/2022.
Chủ tịch UBND Thành phố  Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ chủ trì đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ chủ trì đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai năm 2022, nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền; góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố.

Việc tổ chức đối thoại phải bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, diễn ra theo tinh thần thẳng thắn, trung thực, cởi mở, hợp tác, xây dựng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai;

Đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính phải được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Lãnh đạo các Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND Thành phố về việc tham mưu trả lời, giải đáp những nội dung của cá nhân, tổ chức đăng ký đối thoại.

Sau Hội nghị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành liên quan kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu giúp UBND Thành phố kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh sẽ chủ trì điều hành hội nghị, giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố.

Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn Thành phố.

Thời gian tiếp nhận, xây dựng nội dung đối thoại từ ngày 25/8/2022 đến hết ngày 23/9/2022.Thời gian tổ chức hội nghị đối thoại dự kiến vào ngày 28/10/2022 tại trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.

Cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố gửi phiếu đăng ký tham gia đối thoại (bản giấy hoặc bản điện tử) theo mẫu ban hành kèm theo Kế hoạch này về UBND Thành phố Hà Nội (qua Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Số 18, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Email: [email protected]). Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đối thoại đến hết ngày 21/10/2022.

THANH MẠNH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh