THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2023 06:27

Hà Nội đạt 218,8% kế hoạch năm về giảm hộ nghèo

(Dân sinh) - Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, đầu năm 2022, thành phố Hà Nội còn 3.612 hộ nghèo, tỷ lệ 0,16%; tổng số hộ cận nghèo là 30.176 hộ, tỷ lệ 1,38%.
1hn

Trong khi đó, tỷ lệ hộ nghèo đầu năm của cả nước là 5,2%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 4,15%.

Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã xây dựng kế hoạch giảm 20% số hộ nghèo so với đầu năm (tương đương giảm 723 hộ nghèo); giảm 10% số hộ cận nghèo (tương đương giảm 3.018 hộ cận nghèo) trong năm 2022. 

Với việc thực hiện đồng bộ, kịp thời, đầy đủ các chương trình, thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, hết năm 2022, thành phố giảm được 1.582 hộ nghèo, đạt 218,8% kế hoạch. Cuối năm 2022, toàn thành phố còn 2.134 hộ nghèo, chiếm 0,095% tổng số hộ dân...

Hiện tại, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đang tham mưu UBND thành phố hoàn thiện Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2022 và giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 cho các địa phương.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh