Hà Nội: Điều chỉnh lộ trình, điểm đầu cuối tuyến buýt 110, 111

10:15 - 02/10/2019
Hà Nội: Điều chỉnh lộ trình, điểm đầu cuối tuyến buýt 110, 111

(Dân sinh) - Từ ngày 01/10/2019, Tổng công ty vận tải Hà Nội ( Transerco) thực hiện điều chỉnh lộ trình, điểm đầu cuối tuyến 110, 111

Từ ngày 01/10/2019, Tổng công ty vận tải Hà Nội ( Transerco) thực hiện điều chỉnh lộ trình, điểm đầu cuối tuyến 110, 111, cụ thể như sau:

Hà Nội: Điều chỉnh lộ trình, điểm đầu cuối tuyến buýt 110, 111 - Ảnh 1.

Hà Nội: Điều chỉnh lộ trình, điểm đầu cuối tuyến buýt 110, 111 - Ảnh 2.

Tuyến 110:

➡️ Chiều đi hiện tại: Học viện Biên phòng - Tỉnh lộ 414 - … Đá Chông ( ngã ba Đá Chông).

👉 Chiều đi sau điều chỉnh: ( giữ nguyên như cũ).

➡️ Chiều về hiện tại: Đá Chông ( ngã ba Đá Chông) - Đường 414 - Học viện Biên phòng.

👉 Chiều về sau điều chỉnh: Đá Chông ( ngã ba Đá Chông)- Đường 414 - Chùa Thông - Bến xe Sơn Tây.

Hà Nội: Điều chỉnh lộ trình, điểm đầu cuối tuyến buýt 110, 111 - Ảnh 3.

🚌 Tuyến 111:

➡️ Chiều đi hiện tại: Học viện Biên phòng - … - Tỉnh lộ 413 - Bất Bạt

👉 Chiều đi sau điều chỉnh: Bến xe Sơn Tây - Chùa Thông - … - Tỉnh lộ 413 - Bất Bạt.

➡️ Chiều về hiện tại: Bất Bạt - … - Tỉnh lộ 413 - Học viện Biên phòng.

👉 Chiều về sau điều chỉnh: Bất Bạt - Tỉnh lộ 413 - … - Chùa Thông - Bến Sơn Tây.

Về biểu đồ vận hành và các chỉ tiêu dịch vụ: Vẫn giữ nguyên như hiện hành.THANH AN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›