THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 07 NĂM 2022 05:25

Hà Nội: Giải quyết việc làm cho gần 118 nghìn lao động

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thành phố Hà Nội ước giải quyết việc làm cho117.931 lao động, đạt 73,7% kế hoạch năm, tăng 20.066 lao động, tương đương tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, 5 tháng đầu năm 2022, toàn Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 96.931 lao động.

Thị trường lao động đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19.

Thị trường lao động đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19.

Cụ thể, có 29.444 lao động được tạo việc làm thông qua vay vốn từ nguồn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố.

Thành phố đưa 628 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; giải quyết việc làm cho 6.646 lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm; tự tạo việc làm và qua báo cáo kết quả tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố là 60.213 lao động.

Ước 6 tháng đầu năm 2022, toàn thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho 117.931 lao động, đạt 73,7% kế hoạch năm, tăng 20.066 lao động, tương đương tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong những tháng cuối năm 2022, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường lao động: Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm; triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho vay vốn tạo việc làm, xuất khẩu lao động, phát triển sản xuất; khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công nghiệp truyền thống…

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh