THỨ BA, NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2021 04:28

Hà Nội: hỗ trợ 4 nhóm đối tượng đặc thù gặp khó khăn do Covid-19 trước ngày 25/8

(Dân sinh) - TP Hà Nội sẽ chi trả hỗ trợ kinh phí một lần bằng tiền mặt cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng được hưởng chính sách đặc thù của thành phố trước ngày 25/8.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch, trình tự, thủ tục giải quyết chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

Theo đó, đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, UBND cấp xã lập danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ đảm bảo theo quy định gửi UBND cấp huyện qua Phòng LĐ-TB&XH.

Phòng LĐ-TB&XH tổng hợp danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng.

Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; chỉ đạo chính quyền cấp xã thực hiện chi trả hỗ trợ.

Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ của UBND cấp huyện, chính quyền cấp xã tổ chức chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt cho đối tượng trên địa bàn xong trước ngày 25/8 theo phương thức chi trả đang thực hiện tại địa phương.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của địa phương, tổ Covid-19 cộng đồng sẽ tham gia vào quá trình chi trả và giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ.

Chính quyền cấp xã sẽ niêm yết công khai danh sách các đối tượng đã được hỗ trợ tại trụ sở đến hết ngày 31/12/2021 để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Đối với các nhóm đối tượng còn lại của Nghị quyết số 15/NQ-HĐND được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù, UBND TP. Hà Nội quy định cụ thể về thời gian xác nhận hồ sơ, thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022, thời hạn tiếp nhận giải quyết, thời gian phê duyệt danh sách và chi trả kinh phí hỗ trợ.

QUÝ ĐỨC

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh