CHỦ NHẬT, NGÀY 29 THÁNG 05 NĂM 2022 06:49

Hà Nội lập đoàn kiểm tra công tác ATVSLĐ và PCCN

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1526/QĐ-UBND Kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ (ATVSLĐ – PCCN). TP thành lập 2 đoàn kiểm tra 40 DN, công trình xây dựng.
Người lao động cần được tập huấn thường xuyên về vấn đề an toàn lao động.

Người lao động cần được tập huấn thường xuyên về vấn đề an toàn lao động.

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng ký ngày 10/5/2022, nêu rõ, kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ – PCCN tại 40 DN, công trình xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 40 DN, công trình xây dựng thực hiện ATVSLĐ – PCCN. Đoàn 1, Trưởng đoàn là ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội; 2 Phó Trưởng đoàn là bà Nguyễn Thị Phương Liên, Trưởng phòng Việc làm – An toàn lao động, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội và bà Trần Thị Thanh, Phó Trưởng ban Ban Chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và 6 thành viên.

Đoàn 2, Trưởng đoàn là ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP; 2 Phó Trưởng đoàn là ông Tạ Văn Dưỡng, Trưởng ban Ban Chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, ông Nguyễn Đình Đạo, Phó Trưởng phòng Việc làm – An toàn Lao động, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội và 6 thành viên.

Hai đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ – PCCN của DN, công trình xây dựng; xử lý vi phạm và kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những văn bản trái quy định của pháp luật (nếu có).

Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản và cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra đảm bảo tính chính xác của thông tin, tài liệu cung cấp.

UBND TP giao Sở LĐ-TB&XH xây dựng đề cương kiểm tra, lịch kiểm tra gửi các đơn vị được kiểm tra.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội thông tin, năm 2021, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện các thiếu sót, tồn tại và vi phạm về công tác ATVSLĐ, hướng dẫn giúp các đơn vị, DN hoàn thiện và thực hiện công tác ATVSLĐ được tốt hơn, môi trường lao động sản xuất an toàn hơn, góp phần tăng năng suất lao động và phát triển DN bền vững.

Đã có 40 kiến nghị đối với các thiếu sót tại các công trình xây dựng về ATVSLĐ – Phòng cháy, chữa cháy và đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 nhà thầu tư vấn giám sát 30.000.000 đồng.

Thanh tra Sở LĐ-TB&XH Hà Nội thực hiện thanh tra 16 công trình xây dựng có nguy cơ cao về mất an toàn lao động, lập biên bản vi phạm hành chính đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 nhà thầu với số tiền 39.000.000 đồng.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội phối hợp với Công an TP tổ chức kiểm tra quản lý, chấn chỉnh công tác tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy tại 10 đơn vị trên địa bàn TP, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo các quy định hiện hành và kiến nghị, lập biên bản xử lý 3 đơn vị vi phạm nghiêm trọng về pháp luật ATVSLĐ với số tiền xử phạt 73.000.000 đồng.

Trung tâm y tế cấp huyện phối hợp với thanh tra liên ngành cùng cấp thực hiện thanh, kiểm tra tại 137 cơ sở sản xuất kinh doanh về công tác quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động, phát hiện chỉ ra 41 cơ sở vi phạm.

QUÝ ĐỨC

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh