THỨ TƯ, NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2022 12:12

Hà Nội phấn đấu đến cuối năm 2022 giảm thêm 1.339 hộ nghèo

(Dân sinh) - Từ nay đến cuối năm, Hà Nội tiếp tục tập trung tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2022 là giảm 20% số hộ nghèo so với đầu năm (tương đương giảm 1.339 hộ nghèo).
Cuộc sống của đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn (Ảnh minh họa)

Cuộc sống của đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn (Ảnh minh họa)

Theo chuẩn nghèo mới của thành phố Hà Nội áp dụng từ năm 2022, người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có mức thu nhập từ 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực nông thôn và từ 2,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực thành thị.

Như vậy, tiêu chí để xác định chuẩn nghèo mới của Hà Nội cao hơn nhiều so với giai đoạn trước và cao hơn chuẩn chung của cả nước.

Tính theo chuẩn mới, thời điểm đầu năm 2022, Hà Nội còn 3.612 hộ nghèo, bằng 0,16%; Còn 30.176 hộ cận nghèo, bằng 1,38% tổng số hộ dân.

So với chuẩn cũ, Hà Nội tăng hơn 2.700 hộ nghèo. Chuẩn nghèo tăng, số lượng hộ nghèo, cận nghèo tăng, đòi hỏi nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo tăng lên.

Từ nay đến cuối năm, Hà Nội tiếp tục tập trung tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; đôn đốc các địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2022 là giảm 20% số hộ nghèo so với đầu năm (tương đương giảm 1.339 hộ nghèo).

Theo Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, thành phố đặt mục tiêu giảm từ 25-30% số hộ nghèo hàng năm; phấn đấu đến cuối năm 2025, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo; giảm 10% số hộ cận nghèo hàng năm.

Tổng kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2022 - 2025 của thành phố Hà Nội được phê duyệt dự kiến là 1.587 tỷ đồng.

Nguyễn Thanh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh